jul 062010
 

Flattr this!

För några dagar sedan skrev jag en fundering om hur bra OpenOffice är jämfört med MS Office. Funderingen baserades på att OpenOffice genomgående får bättre betyg av användare än MS Office. Jag tycker ämnet är intressant och har funderat vidare. MS Office brukar framhållas som standard för kontorsprogram och att funktionaliteten är oöverträffbar. Egentligen är det tvärtom. MS Word saknar många verkligt användbara funktioner medan andra är underutvecklade jämfört med OpenOffice Writer.

Jag har tidigare jämfört MS Word med OpenOffice Writer. Sammanfattningen kan du läsa här. Min slutsats var att Writer är bättre för stora och komplicerade dokument. Word saknar verktyg för den typen av dokument. Eftersom jag arbetar med långa och invecklade dokument passar Writer bäst för mig.

Jag tyckte också att Word var smidigare än Writer för mindre dokument. Jag vill modifiera detta. Visst är Word glassigt och snabbt om man vill skriva en enkel text och snabbt få den att se snygg ut. Word brister emellertid lika mycket i enkla funktioner som man använder i alla dokument, som i stödet för stora och komplicerade dokument. Jag tror att det är dessa enkla saker som användare av OpenOffice uppskattar och sätter höga betyg för.

Här är sex exempel på enkla vardagsfunktioner som är bättre utvecklade i OpenOffice Writer än i MS Word. Vissa av dem saknas helt i Word.

1. Ordkomplettering. Då man arbetat en stund i Writer börjar programmet själv föreslå vad det är för ord man vill skriva. I början är det irriterande med en liten popupruta som talar om vad man vill skriva. När man vant sig är det svårt att vara utan funktionen. Tänk så många gånger jag sluppit skriva Vitterhetsakademien sedan jag gick över till Writer!

2. Markera ord/mening/stycke med musklick. Funktionen är genial och går att använda för att göra avancerade markeringar och textförflyttnignar. Den borde bli standard i ordbehandlingsprogram. I Word kör man bara med markera ord/stycke.

3. Ångrafunktionen. MS Word har en minst sagt aggressiv ångrafunktion. Man ångrar hela meningar, allt eller inget. Då jag testade MS Word trodde jag inte det var sant så klumpigt och grovhuggen denna funktion var. Det enda som kunde kompensera var att jag aldrig gör några fel som behöver rättas! I Writer ångrar man ord för ord. I Writer kan man dessutom justera hur många steg man vill ångra med piltangenterna bredvid Ångra- och Gör omknapparna på verktygsraden.

Med pilarna vid Ångra- och Gör om knapparna i Writer kan man enkelt bestämma hur många steg man cill göra om.

När man väl upptäckt denna lilla specialare är det svår tatt vara utan den.

4. Gamla myter säger att OpenOffice vill rätta särskriva med sär skriva. Testa och se! Numera håller den svenska rättstavningen mycket hög kvalitet. Hur vill Writer respektive Word förresten rätta zärskriva? Writer ger korrekta rättningsförslag för ord med felstavad begynnelsebokstav, medan Word anser att de visserligen är felstavade, men klarar inte av att ge förslag. Det är direkt undermåligt. En felaktig tangenttryckning sker lika ofta i ett ords början. Därför borde rättstavning fungera även där.

Word är bättre än Writer genom att det finns fler ovanliga namn från start i ordlistan. Dessa går snabbt att mata in själv medan man skriver. Efter några dokument har Writer kommit ifatt

Word försöker kompensera bristerna genom en språkförstörande språkkontroll. Är du äldre än fem år och har svenska som modersmål är du bättre på språk än Word. Svenska Akademien, eller vem det nu är som ansvarar för svenska språket, borde förbjuda att sådant skräp sprids.

Exempel på Microsofts krig mot svenska språket. Om funktionen inte ens känner igen namn med stor begynnelsebokstav, kan man man inte kalla det språkkontroll.

Inom en generation kommer vi ha fullt med människor som inte kan konstruera en mening på korrekt svenska. Tack för det Microsoft! Jag föredrar den blygsamma språkkontrollen i Writer framför den tokiga i Word.

5. Krims-krams. I Word framhävs knappar som automatiskt ändrar färg och layouter i dokument på verktygsraderna. Visst är det kul att kunna göra dokumentet rött genom att dra med musen över en knapp!

Då jag analyserar Tegnérdikter har jag inget behov av att skärmen ser ut som ett flipperspel.

Det idiotiska är att ordbehandlingsprogram inte är datorspel. Det hade varit bättre om dessa framskjutna funktioner hade gett plats för saker som man faktiskt använder som skribent, som till exempel att sätta ut en fotnot. Sådana saker är istället ofta väl dolda i undermenyer. I Writer finns i stort sett samma ögongodis. Man får dock leta efter det en stund och det är svårare att få till. Knappraderna i Writer är rimligt väl designade. Om du inte håller med, gå till punkt 6.

6. Knapprader. Kan du ändra i knappraden i Word? kan du ta bort det idiotiska krims-kramset Microsoft vill imponera med? I Writer kan du styra och ställa. Knappar kan flyttas, tas bort eller ändras ikon på. Du kan ge makron knappar eller tangentbordsgenvägar. Det sparar väldigt mycket tid. Writer beter sig som jag vill och inte som någon annan vill. En enda design (dessutom dåligt genomförd), som i Word, passar sannerligen inte alla.

Allt som allt är Writer ett bättre ordbehandlingsprogram än Word. Därmed inte sagt att Writer är perfekt. Det hade kunnat bli smidigare och enklare att använda. Ibland har dess struktur och vad som styr vad, något mystiskt över sig. Det finns buggar som begränsar funktioner. Att Word är oövertraffbart är dock en myt. Word saknar många smarta och grundläggande funktioner jämfört med Writer. Visst finns det smarta funktioner även i Word. Bland dessa kan nämnas en bättre ordräknare än i Writer, designläget och spara dokument med första meningen som namn. Dessa funktioner är bra, men inte i klass med vad Writer erbjuder. Word har inte utvecklats som ordbehandlingsprogram på länge, mer än genom att gränssnittet förändrats, funktioner stuvats om och mer krims-krams lagts till. Dessa saker har snarare försämrat än förbättrat programmet. Visst är Word ett smidigt program, men vill man ha starka ordbehandlignsfunktioner är det Writer som gäller. Word är akterseglat av gratisalternativet Writer. Vad ska Microsoft göra åt det, höja priset?

jun 012010
 

Flattr this!

Jag har skrivit om hur man kan lägga till egna förkortningar som automatiskt korrigeras till ord av OpenOffice Writer här. Det går att bygga på funktionen minst ett steg till.

Antag att du ofta använder specialtecken. Du kommer åt dessa under Infoga – Specialtecken…

Antag att du vill ha en bock från typsnittet Opensymbol.

Med Infoga - specialtecken kan du mata in speciella tecken manuellt. Du kan välja mellan alla installerade typsnitt. OpenSymbol innehåller många användbara symboler.

Det tar tid att bläddra fram. Ett sätt är att använda sig av tangentbordsgenvägen u 531 (I Ubuntu Linux: CTRL+SHIFT+u e531. Kombinationen är förmodligen något annorlunda i Windows.). En sådan genväg kommer i alla fall inte jag ihåg. Därför har jag lagt in bocken i autokorrigering.

Gör så här:

Skriv in en bock från Opensymbol i ett dokument.

Markera bocken och välj CTRL+M. Det tar bort direktformatering. Det vill säga att när du fortsätter skriva efter bocken blir texten i din vanliga styckeformatmall, inte i teckensnittet OpenSymbol.

Kopiera bocken (markera och CTRL+C).

Gå in under Verktyg – Alternativ för autokorrigering, fliken Ersätt. Skriv in en lämplig förkortning i fältet Ersätt och klistra in bocken i fältet med. Jag väljer i exemplet förkortningen bck. När du sedan skriver förkortningen ersätts den med en bock så fort du gör ett blanksteg efter bck.

Blir…

Naturligtvis kan du använda tecken från andra typsnitt, Wingdings och symboler på samma sätt. Kom ihåg att om att om du sänder dokumentet och mottagaren inte har typsnittet installerat kommer inte symbolerna fram.

OpenSymbol följer med OpenOffice som ett av flera fria typsnitt vid installation. Om någon inte ser de symboler du lagt in, på grund av att typsnittet inte är installerat, är det ett bra argument för att övertala henne/honom att installera OpenOffice!

maj 242010
 

Flattr this!

Under: Verktyg – Alternativ för autokorrigering, fliken Ersätt, hittar man saker som Writer rättar till automatiskt. Det är vanligt förekommande stavfel och tangenttryckningar som ofta råkar komma i fel ordning. Mamlö ersätts automatiskt med Malmö och så vidare. Många tänker nog inte närmare på denna funktion mer än att de noterar att Writer då och då automatiskt rättar till stavfel.

Man kan använda funktionen mer aktivt. Om man ofta skriver vissa ord kan man mata in en förkortning för dem som Writer automatiskt ersätter med det hela ordet. Jag skriver till exempel ofta Vitterhetsakademien. Jag har matat in så att kvh ersätts med Vitterhetsakademien. Jag skriver dessutom en hel del om akademiledamoten Johan Haquin Wallman. wmn ersätts därför med Wallman.

Genom att mata in förkortningar för ord man ofta använder kan man utöka funktionaliteten

På detta sätt kan man utöka funktionaliteten i Autokorrigering. Man bör givetvis välja förkortningar som är lätta att komma ihåg och som inte betyder något annat också.

maj 182010
 

Flattr this!

En av de mest eller minst omtyckta sakerna i OpenOffice Writer är ordkomplettering. Funktionen gör att man får förslag på vad det är för ord man vill knacka in medan man skriver. Jag har skrivit om funktionen här.

Jag har upptäckt två nya funktioner för ordkomplettering.

När man håller på att skriva ett ord och fått ett förslag, kan man med tangentkombinationen CTRL+Tab bläddra mellan olika förslag.

Man kan ta bort förslag med ESC.

De flesta använder förmodligen inte dessa genvägar särskilt ofta. Det går nog snabbare att knacka in hela ord, än att komma ihåg, ange och utföra ett tangentkommandona. Genvägarna är nästan senvägar. De visar emellertid att ordkompletteringsfunktionen är genomtänkt, kanske till och med litet för genomtänkt…

apr 252010
 

Flattr this!

Ibland är buggar i OpenOffice obegripliga. Man undrar över hur svårt det kan vara att räkna till fyra. I Writer kan ord räknas på olika sätt beroende på anföringstecknen.

Jag brukar använda typografiska anföringstecken, det vill säga svagt böjda. Man ställer in dem under Verktyg – Alternativ för autokorrigering, fliken Typografiska anföringstecken. Jag använder den oskyldiga ordföljden ”ett eller flera ord” som testfall.

Med typografiska anföringstecken blir antalet ord fem. Det borde väl vara fyra.

Med typografiska anföringstecken blir det fem ord. Att använda typografiska anföringstecken är det rekommenderade.

Om jag tar bort det första anföringstecknet blir det fyra ord.

Om man tar bort ett anföringstecken räknar Writer rätt, fyra ord. Givetvis är det fel att ta bort ett anföringstecken.

Om jag låter bli att använda typografiska anföringstecken och istället använder raka, blir det också fyra tecken.

Med raka anföringstecken räknar också Writer rätt. Raka anföringstecken är inte lika snygga som typografiska.

Buggen har funnits sedan OOo 3. I OOo 2 finns den inte. Buggen har nummer 89042. Där finns den tillsammans med en del andra lustigheter i hur Writer räknar ord. Det går att rösta på buggen för att utvecklarna ska prioritera den.

Personligen tycker jag det är en ganska betydelselös bugg. Ordräkning går att manipulera i alla ordbehandlingsprogram. Det tal man får upp är en uppskattning. Om man måste hålla sig till ett visst antal ord går det ganska enkelt att komma runt buggen. Dessutom är det bra att öva sig på matte när Writer räknar fel.

Litet kul är det att vilken form man väljer på anföringstecknen påverkar hur många ord Writer menar att man har skrivit!

mar 082010
 

Flattr this!

En funktion som retar en del användare rejält och som andra tycker är smått fenomenal är ordkomplettering. När man skriver i Writer föreslår programmet hur ord kan skrivas färdigt medan man skriver. Genom RETUR accepterar man föslaget. Om man inte accepterar fortsätter man bara att skriva.

Ordkomplettering i aktion. En underbar funktion eller ett riktigt ohägn? Välj sälv!

Under Verktyg – Alternativ för autokorrigering, fliken Ordkomplettering kan man ställa in funktionen som man vill ha den.

Här finns alla inställningar för ordkomplettering. Man kan till och med stänga av den.

  • Man kan avaktivera den helt – Underbart för de som hatar funktionen! Bocka bara av den första rutan: aktivera komplettering av ord.
  • Man kan göra så att Writer infogar ett blanksteg efter ordet.
  • Man kan göra så att föreslagna ord visas som tipshjälp istället för ett utskrivet ord.

Man kan visa ordkomplettering som tipshjälp om man tycker det är bättre.

  • Man kan Samla ord, Writer samlar då längre ord som förekommer flera gånger i det dokument du skriver på en lista.
  • Nytt i OOo 3.2 är att man kan bocka för om man vill tömma listan då man stänger dokumentet. Det gör att varje dokument får en individuell lista med ord respektive att ordlistan förs över mellan dokument.
  • Man kan ställa in om man accepterar förslag med andra tangenter än RETUR.
  • Man kan ställa in hur långa ord ska vara för att Writer ska komma med förslag.
  • Slutligen kan man ställa in hur lång man vill at tens ordlista ska vara.

Några tips:

För att funktionen ska fungera måste man ha ordlistan för det språk man skriver på installerad. Utan ordlistan fungerar inte funktionen. Om man skriver på svenska måste man alltså ha den svenska ordlistan installerad som ett tillägg. Den följer med automatiskt i SUN:s OpenOffice, men inte om man installerar Go-oo i en Linuxdistribution. Där måste man installera den manuellt.

Om man installerar ordlistor för andra språk än svenska  fungerar ordkomplettering även på dessa språk.

Det kan uppstå problem om man har dokument på svenska och till exempel engelska öppna samtidigt. Då förs ord på båda språken in i listan. Det gör att man kan få litet lustiga förslag att komplettera ord. I sådana fall har jag valt att tömma listan. Den nyskapas ganska snabbt automatiskt.

Så här ser mina inställningar ut för ett aktuellt dokument. Jag har utökat antalet ord till 700. Flera orden i listan är långa och svårstavade. Det är skönt att få hjälp att skriva ut dem.

Jag tycker att Ordkomplettering är en av de riktigt starka sidorna i Writer. Det tar ett litet tag att vänja sig. Sedan är det väldigt skönt att slippa skriva ord som Vitterhetsakademien gång på gång. Som alltid är det tycke och smak och arbetsuppgifter som styr hur man ställer in OpenOffice!

feb 152010
 

Flattr this!

Det är självklart man kan markera text i ett ordbehandlingsprogram. Writers sätt att markera text är betydligt mer avancerat och användbart än i de flesta ordbehandlare.

Markera ett ord = två klick (dubbelklick) med musen. Så brukar man kunna göra i de flesta ordbehandlingsprogram. Writer har tagit konceptet vidare:

Markera ett ord = Dubbelklick med musen

Markera en mening = tre klick med musen.

Markera en mening = Tre klick med musen

Markera ett stycke = fyra klick. Nya användare av OOo brukar bli mått begeistrade över detta smidiga sätt att snabbt markera text man vill formatera, kopiera eller flytta.

Markera ett stycke = Fyra klick med musen

Funktionen har som allt annat i OpenOffice, flera nivåer.

Sätten går att kombinera. Om man håller CTRL nedtryckt medan man klickar kan man välja att göra flera markeringar av ord, meningar eller stycken i följd.

Håll ned CTRL medan du markerar flera textavsnitt

Markeringarna kan man använda för att snabbt flytta spridda delar av texten. Man kan dra och släppa alla markeringarna, kopiera eller klippa ut dem. Man kan använda dem för att samla spridda ord eller textavsnitt på ett ställe. De markerade textsnuttarna sorteras i den ordning de markerats. Det kan bli litet efterarbete att ordna dem.

Man kan dra-släppa, kopiera eller klippa ut de markerade textavsnitten för att klistra in och samla dem

Ett annat sätt är att kopiera de textavsnitt man har markerat och klistra in i ett nytt dokument för fortsatt bearbetning.

Writer är designat så att en markering markerar en bokstav, ett ord, en mening eller ett stycke och inte blanksteget som följer på det. Därför måste man själv gå in och korrigera blankstegen efter det man flyttat markeringar.

feb 142010
 

Flattr this!

OpenOffice Writer hanterar generellt sett bilder bra. Det finns dock begränsningar. En sådan är att det inte går att rotera bilder. Detta kan man få hjälp med av tillägget WriterRotationTool. Tillägget installerar en extra knapp på verktygsraden.

WriterRotationTool installerar en extra knapp i Verktygsraden

Genom att först markera en bild och sedan klicka på knappen får man tillgång till ett rotationsverktyg. Det fungerar enkelt och bra.

För den som arbetar med bilder och layout i Writer kan tillägget verkligen rekommenderas.

Bilden visar rotationsverktygets handtag. Det är dessa man använder för att rotera en bild.

I nuläget kan man rotera bilder steglöst. Det hade varit bra om det hade funnits rotation för fasta lägen också, till exempel 90 och 180 grader. Kanske utvecklaren fortsätter att arbeta på det fina tillägget?

feb 022010
 

Flattr this!

Jag skrev för några dagar sedan om piratkopiering av MS Office. I några kommentarer jämförs MS Word och OOo Writer. De handlar om att Word har bättre språkkontroll än Writer. Språkkontroll är även annars ett av de vanligaste argumenten varför folk föredrar Word framför Writer och varför Writer skulle vara sämre än Word. Jag köper det inte.

Språkkontroll på dator är övervärderad. Grundproblemet är att en femåring har bättre språkkänsla än en dator. Det går inte att lära en dator att tänka språkligt.

Språkkontroll i en dator består av massor av inmatade mönster. Det gäller både för rättstavning och grammatikkontroll. En dator kan inte lära sig förstå skillnader i nyanser mellan till exempel en dadaistisk dikt och ett kunglig brev från 1824.

Skribenter invaggas i falsk trygghet av datorbaserad språkkontroll. Så länge man inte har några röda eller blå understrykningar på skärmen tror man att det man skrivit är OK. Som van textgranskare kan jag direkt avgöra om en författare har förlitat sig på datorns språkkontroll eller granskat en text manuellt. Ingen datorbaserad språkkontroll kan mäta sig med att skriva ut och läsa igenom det man skrivit.

Vad skiljer Word från Writer vad gäller språkkontroll?

Egentligen inte särskilt mycket.

Rättstavning. Rättstavningsfunktionen är den viktigaste delen av språkkontrollen. Båda programmen sköter den väl. Särskilt gäller det om man lägger ner litet arbete och matar in egna ord i ordlistan. Jag märker ingen större skillnad mellan dem. Svensk ordlista till Writer hämtar du här.

Synonymordlista. Jag upplever inte att Writers synonymordbok är dålig eller märkbart sämre än Words. En nackdelen är att den är svår att komma åt. Det kan man åtgärda så här. Synonymordboken hämtar du här.

Avstavning. Svensk avstavningshjälp hämtar du här. Alla ordbehandlingsprogram avstavar som krattor. Har man automatisk avstavning igång måste man kontrollera den manuellt.

Grammatikkontroll/Språkkontroll – Word är ”bättre” men…

Writer sköter kontrollen genom tillägget Language Tool. Ännu så länge finns bara basal kontroll. Till exempel om man råkar skriva samma ord två gånger eller liten bokstav efter skiljetecken. Även om kontrollen är basal gör den vad den ska. Den rensar bort uppenbara skrivfel. Jag skulle kunna tänka mig litet mer utbyggt stöd. I huvudsak är jag nöjd.

Words grammatikstöd reagerar betydligt oftare. Det är verkligen på gott och ont. I alla texter jag skriver får jag besked om att jag använder ålderdomliga formuleringar jag bör byta ut. Det jag skriver mest är akademiska texter med korrekt, om än något torrt och avancerat språk. Det är jag som ska bestämma vilket språk mina texter ska ha. Om jag skrev på Microsoftsvenska skulle mina texter uppfattas som konstiga i de sammanhang de publiceras. Konsekvensen av Words klåfingriga grammatikkontroll är att jag stänger av den eller minimerar den så långt det bara går.

Kom ihåg att språkkontrollen i Writer blir så bra du själv gör den. Här skriver jag om hur du enkelt kan engagera dig och hjälpa till att göra den bättre. Jag och alla andra som använder OOo tackar dig!

En stor fördel med Writer är att man kan få åtminstone basalt språkstöd på långt över hundra språk, enkelt och gratis. Man kan byta språk fritt i eller mellan texter man skriver.

Jag trivs bättre i Writer. Words språkkontroll är oftast ett otyg som borde tas bort eller ställas in så att det bara reagerar på uppenbara felskrivningar. Det positiva är att Microsoft gått i denna riktning. För några versioner sedan ändrade Word saker på egen hand. Skärmen blinkade som ett flipperspel när jag skrev något icke godkänt. Jag fick upp dialogrutor med långa kvasilärda utläggningar som pekpinnade mig om varför jag inte bör skriva på korrekt svenska, utan på Microsoftsvenska. De kvasilärda dialogrutorna är kvar, men ploppar inte längre upp automatiskt.

Som jag ser det är Microsofts styrning av skrivande mot enkel vardagssvenska, en del i en policy att banalisera. Med Windows och Office försöker Microsoft banalisera hur man använder en dator och hur man arbetar. Så länge man gör allt på ett enkelt sätt och så som Microsoft bestämmer att det ska göras, fungerar allt väldigt bra. Den dag man vill göra annorlunda, eller efter eget huvud, får man systemet mot sig. Det uppmuntrar inte till egna initiativ eller kreativitet. Man hålls istället tillbaka. Vana användare av Word är inte mer avancerade ordbehandlare än nybörjare.

Språkkontrollen är ett steg i samma riktning. Istället för att få folk att tro att banal vardagssvenska är det enda korrekta språket, borde man uppmuntra användare att fundera över hur de skriver och utveckla egna sätt att uttrycka sig. Jag tror att man i framtiden kommer att kunna se hur svenska språket banaliserades på grund av Microsoft och andra programvaruföretags språkkontroll. Att skriva en bra text är inget banalt. Det är ett hantverk som kräver arbete och eftertanke. En dator kan inte lära ut något sådant.

Här är några råd för den som vill kontrollera sitt språk och arbeta med sina texter:

1. Skriv ut och läs igenom, skriv om. Detta är enda sättet att kontrollera en text. Jag upprepar: Detta är enda sättet att kontrollera en text.

2. Om du vill skriva en riktigt bra text, skriv ut och låt någon annan kontrollera den. Man ser inte sina egna fel.

3. Om man undrar över ord, språk, stavning och skrivregler, köp en knippe böcker som behandlar problemen. Här ger jag några tips om böcker jag själv använder. Fördelen med böcker är att de fungerar i alla datorprogram. De innehåller svenska standarder för hur svenska ska skrivas och inte som Microsoft eller något annat företag tycker att det borde skrivas.

4. Om man verkligen tror att datorn är smartare än man själv och vill sköta allt i dumburken, kan jag rekommendera programmet WorFinder. I det finns ordböckerna från punkt 3. Då slipper man besväret att bläddra i böcker utan kan söka i datorn istället.

jan 022010
 

Flattr this!

Eftersom jag var bortrest under jul/nyårshelgerna, hade jag inte tillgång till min dator. Eftersom jag arbetar på en spännande text om den tyske filosofen Friedrich Schellings inflytande på svensk fornforskning under 1810-talet, tog jag med mig filen på en USB-sticka. Det är skönt att sätta sig och skriva när andra får presenter och umgås. Jag fick låna en Windowsdator med MS Office 2007. Villkoret var att jag inte installerade ”Fulbuntu, BrokenOffice eller andra skräpprogram.” Därför har jag under en dryg vecka arbetat några timmar per dag med Word. Det var spännande. Jag har tidigare knappt använt Word 2007. Det här några reflektioner jag gjorde.

Först fanns det problem:

Konvertering. Mitt dokument hade 98 sidor. I Word blev det 76! Word förvandlade brödtexten från 12pts till 10,5pts. Varför??? All layout saboterades. Word saknar i praktiken stöd för .odt format.

Sidvy. Det är ett helsike att ställa in Word på bred skärm! Arbetsytan hamnar till vänster. Jag föredrar 100% storlek, centrerat. Till sist fick jag till det. Jag har ingen aning om hur. Det finns stora tomma ytor man hade kunnat fylla med flytande menyer.

Varför så ödsligt?

Zotero. Utan speciella inställningar (som ej är att rekommendera) går det inte att föra över referenser till Word. I mitt dokument finns cirka 300 referenser. Det är otänkbart att göra om dem. Zotero är ett lika stort hinder att växla mellan Word och Writer, som programmen själva. Det finns ingen standard för hur referenser hanteras. Det är urdåligt för akademiska skribenter. Drömmen vore att alla referenshanterare: Zotero, EndNote, JabRef, Writers, Words mfl, hade ett gemensam format. Då hade man kunnat föra över filer på ett helt annat sätt.

Zotero integreras inte alls lika bra som i Writer. Det hamnar ensamt under fliken Tillägg.

Det tar något extra musklick att hitta Zotero. Det är i sådan lägen som ribbongränssnittet inte är så bra.

Formatmallar. De konverteras inte från .odt dokument, en stor brist. Rubriker är i fetstil, men registreras inte som rubriker. Grundinställningarna i Word är horribla. Man förväntas använda MS typsnitt, Cambria, Calibri osv. De är inte kompatibla med något, inte ens äldre versioner av Windows och Word. De gjordes för att tvinga användare att uppgradera till Vista/Office 2007. Löptexten (Normal) är i ett direkt olämpligt typsnitt i för liten storlek.

Brödtexten är för liten och av sans serif typ. Försök läs en text på 98 sidor så förstår du att Word är fel ute!

Rubrikerna sätts i babyblått. Vilken akademisk text ser ut så?

Rubriknivå 1 enligt Word 2007. Undrar vad min redaktör sagt om jag skickar ett manus med babyblå rubriker...

Min vecka med Word kom att bestå mer av att försöka förstå hanteringen av formatmallar, än att skriva. Ytligt är det inga problem att ändra text. Att använda formatmallar vettigt är svårt. Hanteringen verkar vara designad utifrån: 1. Att de flesta ändå använder direktformatering, inte formatamallar. Därför behöver inte hanteringen vara bra. För mig, med stora avancerade dokument, innebär det att jag arbetar mot programmet, inte med det. 2. Att marknadsföra de nya typsnitten. Därför ska formatmallar vara besvärliga att ändra. Det leder till kullerbyttor. Man kan till exempel enkelt välja formatmallar från Word 2003. Problemet är att de använder de nya typsnitten. Dokument blir därför annorlunda det som skrivs i Word 2003.

Det går kanske att lära sig använda Words formatmallar. Jag insåg att för att komma dit måste jag ändra alla inställningar och tänka om vad det är jag förväntar mig av en formatmall. Det skulle kräva en stor arbetsinsats. Det fanns det inte tillfälle till. Words formatmallar är en katastrofzon.

Words formatmallar var det jag tyckte sämst om. Mycket glass men låg funktionalitet

Writers verktyg för hantering av formatmallar är inte glassiga. Å andra sidan fungerar de. Ändringar är logiska, överblickbara och strukturerade. Många Wordanvändare har svårt för Writers formatmallar. Bakgrunden är att de kommer från ett ohanterligt kaos.

Stora dokument. Jag saknar Samlingsdokument och Navigatorn. Writer sparar den position jag arbetar i då dokumentet stängs. Om jag arbetar längst ner på sidan 32, öppnas dokumentet där nästa gång jag öppnar filen. I Word öppnas dokument på sidan 1. Writers lösning är bättre. Jag har för mig att det finns ett snabbkommando som jag inte hittar för att komma rätt i Word. Det leder till nästa problem.

”Hjälpsystemet” Words Hjälp fungerar inte. Söker man får man hundratals svar. Om man har tur är något relaterat till det man behöver hjälp med. Till sist gav jag upp och sökte på Internet när jag fick problem. Det gick snabbare.

Words hjälp fungerar inte. Hur ska man hitta något i röran?

Nog med problem. Det finns bra saker!

Utseende och design. Word har bättre finish än Writer. Designen gjorde att jag kom igång snabbt. För att lyckas, ens med enkla saker i Writer, bör man läsa hjälp och manual. Då jag gick över till Writer tog det några veckor innan jag kände att jag behärskade programmet. I Word behärskar jag programmet efter någon timme, i alla fall ytligt.

Funktioner. Word har en uppsjö av funktioner. Writer ligger efter. Words alla funktioner fungerar och är välintegrerade. I Writer finns ibland buggar, som gör att man måste hantera vissa funktioner varsamt. Baksidan är att Word sväller ut. Många funktioner är svåra att hitta. Jag tror att det är få som använder mer än en bråkdel. Många av Words funktioner tar fasta på annat än ordbehandling. Word är ett enkelt ritprogram, dåligt dtp-program och referenshanterare. Personligen vill jag ha ett renodlat ordbehandlingsprogram med avancerade funktioner. Här ligger Writer före.

Dispositionsvy. Wow! Man kan flytta stycken och kapitel väldigt smidigt.

Dispositionsvyn är väldigt bra. Jag vill ha den i Writer...

Bättre sökfunktion. Sök och ersätt är enklare än i Writer.

Sök och ersätt är föredömligt. Under knappen Special finns avancerade alternativ som är svåra att få till i Writer.

Räkna ord. Word räknar ord bättre och smidigare än Writer.

Man har alltid en liten räknare längst ner till vänster. Den uppdateras i realtid.

Då man klickar på räknaren får man upp mer statistisk.

Bättre språkstöd. Writers svenska språkstöd är bra. Words är bättre. Word är bättre översatt. Kommandon i Writer är ibland förbryllande på grund av dålig översättning. Tillägg är ofta utan översättning.

Det som inte finns i Words ordlista borde inte finnas i verkligheten...

Ribbongränssnittet. Det fungerar, sett i sitt sammanhang. Det är en del av en genomtänkt design. Principen är att nästan allt man behöver finns på fliken Start.

En lyckad design. För enkel ordbehandling finns nästan alla kommandon man behöver på några kvadratcentimeter.

Med vettigt utformade formatmallar, hade man kunnat ta bort dem från fliken Start. Programmet hade blivit ännu enklare.

Problemen börjar då man behöver något på andra flikar. De är inte särskilt intuitiva. Ännu mer problem får man då man vill åt något under huvudalternativen. Ett exempel jag sprang in i var att sätta ut en fotnot.

Varför infogar man en fotnot under Referenser och inte under fliken Infoga?

Vem ska använda Word? Å ena sidan riktar man sig till de som vill ha en enkel ordbehandlare. Å andra sidan vill man vara världsmästare. Det går inte ihop. För den som behöver ett enkelt program finns bättre alternativ. För den som behöver ett proffsprogram saknas nyckelfunktioner för tung ordbehandling jämfört med Writer: Navigatorn, Samlingsdokument, fungerande formatmallar hjälpsystem.

Word har starka sidor. Design och finish är suveräna. Ovana skribenter, de som arbetar med enkla texter, de som snabbt vill ha resultat och de som vill att det ska se snyggt ut på skärmen, kan nog uppskatta Word.

Writer är dock bättre för avancerad ordbehandling. Jag fick inte alls samma stöd i Word. Jag saknar överblick och kontroll. Det dokument jag arbetade med var 98 sidor från ett samlingsdokument på drygt 500 sidor. Redan bland de 98 sidorna tappade jag bort mig.

Word har en låg tröskel. Att skriva enkla dokument är lätt. Avancerade saker är svåra. Mina bekanta, som använt Word i åratal, är fortfarande nybörjare. Efter någon dags experimenterande med Word, kunde jag visa dem funktioner de inte hade en aning om. Om jag ska vara negativ, är detta en del av Microsofts infantilisering av datoranvändning. Istället för att lära ut hur saker fungerar, lägger man ett filter mellan användare och dator. Saker blir enkla på ytan. Då man försöker göra något avancerat, arbetar man mot systemet. Man förblir nybörjare även efter flera års datoranvändning.

Writer har en hög tröskel. Enkla saker är inte lättare att göra än svåra. Då man kommit över tröskeln kan man få programmet att göra nästan vad som helst. Genom att svåra saker inte är svårare än enkla, uppmuntras man att använda dem. Man blir skickligare på ordbehandling.

För att återknyta till texten jag arbetar med. Word är yta, enkelhet, finish. Vad Platon kallade fenomenvärlden. Writer är djup, struktur, ordning. Platons idévärld. Schelling, som funderade över tillvarons grundvalar, hade valt Writer!