sep 072009
 

Flattr this!

Det finns en bra svensk synonymordbok till OpenOffice. Man laddar ner den här och installerar den som ett tillägg.

Att arbeta med synonymordboken

Att arbeta med synonymordboken

En nackdel är att ordlistan är ganska djupt begravd. Man öppnar den antingen på Menyn: Verktyg – Språk – Synonymordlista, eller med kortkommandot CTRL+F7. Det finns förslag om att man borde få upp den som ett alternativ då man högerklickar på ett ord. Om detta införs ligger det en bra bit i framtiden.

När jag sitter och skriver hat jag annat i huvudet än att memorera kortkommandon eller gräva djupt i menyer för att hitta en funktion. Därför installerar jag en knapp som startar synonymordlistan på knappraden. Gör så här:

Menyn: Verktyg – Anpassa. Du får upp en panel.

Välj: Lägg till kommando.

Välj: Alternativ. Rulla ner till synonymordlista. Klicka på Lägg till och därefter på Stäng.

Nu ska du se en ny knapp längst upp till vänster i knappraden. Om du klickar på den startar synonymordlistan.

Jag vill inte ha knappen längst uppe till vänster utan efter knappen för rättstavning. Detta gör jag på den panel jag har uppe (Menyn: Verktyg – Anpassa) Jag klickar på knappen för synonymordlistan. Med piltangenterna till höger om listan placerar jag knappen där jag vill ha den.

Ett litet snabbare sätt att lägga till knappen är att dra och släppa den till rätt ställe i knappraden till vänster.

Här vill jag ha synonymordlistan!

Här vill jag ha synonymordlistan!

På det här sättet kan du lätt lägga till knappar med andra funktioner du ofta använder.

Nu klickar jag bara på knappen då jag får slut på idéer för att variera mitt språk!

Det bästa av allt är att du kan hjälpa till att göra ordlistan ännu bättre! Det bygger på Synlex. Gå in på hemsidan. Där kan du läsa mer om projektet. Klicka på länken: en synonymparsfråga så får du svara på om ord är synonymer eller inte. Din röst kommer att inlemmas i nästa utgåva av ordlistan till OpenOffice.

aug 302009
 

Flattr this!

En bra funktion i Openoffice och Writer då man korrekturläser och ändrar i komplexa texter är funktionen Nytt fönster.

Den finns på menyn Fönster – Nytt fönster. När man klickar där öppnas ett nytt fönster med samma dokument som det man redan arbetar i. Genom att avmaximera fönsterramarna och dra litet i dem kan man ställa in så att fönstren visas bredvid varandra. Nu ser man exakt samma dokument i två fönster.

Det smarta är att om man ändrar något i texten i det ena fönstret så förs ändringen omedelbart över till det andra. Man kan visa olika textställen i fönstren. Det som står på det ena stället kan påverka vad man vill skriva på det andra. Tänk på en bok. Vad som händer i kapitel 3 kan påverka vad som händer i kapitel 8. Med Nytt fönster kan jag visa vad jag skrev i kapitel 3 samtidigt som jag skriver kapitel 8.

Det låter kanske litet komplicerat. Jag ska ge ett exempel på hur jag nyligen använde funktionen då jag översatte en längre text.

Texten var på engelska. Jag skulle översätta till svenska. Den svenska texten skulle finnas efter den engelska (egentligen ersatte jag en fransk översättning med en svensk). Texten skulle formateras på samma sätt som den engelska. I det övre fönstret visade jag den engelska originaltexten. I det undre fönstret visade jag det ställe i dokumentet där min översättning skulle finnas. Jag såg alltså den engelska texten samtidigt som jag arbetade med min översättning. Jag behövde aldrig flytta runt i dokumentet för att kontrollera textställen eller formatering.

Nytt fönster

Nytt fönster

När jag sparade och stängde fönstren fanns min översättning sparad i dokumentet.

aug 172009
 

Flattr this!

Under menyn Verktyg – Alternativ för Autokorrigering gömmer sig inställningar som kan vålla bekymmer. Placeringen är litet undanskymd. Det är inte uppenbart vad alla inställningar gör. Jag ska ta upp några inställningar jag alltid ändrar från standardinställningen.

Autokorrigering består av fem flikar. De två första Ersättning och Undantag är ganska uppenbara. De ändrar automatiskt vanliga felstavningar och ger möjlighet att undanta ord. Här ändrar jag först om det uppstår problem med något speciellt ord.

Autokorrigering

Autokorrigering

Det är den tredje fliken, Alternativ, som kan vålla problem. Panelen är inte särskilt pedagogisk. Man kan välja om Writer ska ändra saker vid Inmatinging (I), det vill säga automatiskt. Eller i Efterhand (E), det vill säga på kommando. Vid Under Inmatning ändras text direkt då den skrivs. Alternativet E (i efterhand) är inte lika självklart. Vill man genomföra ändringarna går man till menyn Format – autokorrigering och kryssar i Tillämpa. Först då genomförs ändringarna. Om man inte vill att Writer ska ändra saker alls avmarkerar man båda kryssrutorna.

Jag brukar ändra några saker jämfört med grundinställningarna.

Ersätt engelska ordningstal 1st med 1st. Här avmarkerar jag båda alternativen. Då jag skickar artiklar till språkgranskning markerar infödda engelsmän med rödpenna om ordningstal har upphöjd text. Jag vet inte vad som är korrekt, kanske olika mellan US och UK engelska? Jag har anpassat mig till de anmärkningar jag fått.

Jag avmarkerar alltid Ersätt användardefinierade formatmallar. Det är den inställning som oftast ställer till bekymmer. Om man inte avmarkerar den ändrar OpenOffice automatiskt text till standardformatmallar, Standard, Rubrik och så vidare. Jag använder nästan alltid färdiga dokumentmallar när jag skriver i Writer. Då är inställningen inget problem. De gånger jag inte skriver i mallar har jag ingen lust att Writer förstör en timmes arbete genom att bestämma hur min text ska se ut. Inställningen ställer ofta till det för nya användare när Writer plötsligt ändrar typsnitt och formatering på all text man skrivit in. Därför rekommenderar jag starkt att man avmarkerar alternativet.

Beroende på hur man arbetar kan man överväga att avmarkera fler alternativ. Min erfarenhet är att jag ganska sällan springer in i dem. Om det händer märkligheter i Writer är Alternativ för autokorrigering dock ett av de ställen jag börjar felsöka i.

Under fliken Typografiska anföringstecken kryssar jag i både för enkla och dubbla. Det är det språkligt korrekta.

Den sista fliken Ordkomplettering är ett högst individuellt val. Många retar sig enormt på att Writer då man skriver föreslår vilket ord man egentligen vill skriva. Genom att trycka ENTER skrivs det automatiskt in. Själv har jag det på. Mina texter innehåller ofta ord som Vitterhetsakademien och Ecklesiastikexpeditionen som är långa och svåra att få rätt om man skriver fort. Som sagt, inställningarna är en smaksak som man bäst prövar sig fram till själv.

Jag hoppas att Writer blir litet smidigare att jobba i nu!